Runinskrifter.net

92

Även känd som Bautil 755, Liljegren 976.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 18′ 50.6″16° 27′ 5.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65772001536817
SWEREF99TM
xy
6575922582634
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5826346575922
GeoHash
u6e9qmg9qe
GeoDNA
eaagcgcttgctaatacctgct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Husby kyrkogård
Socken:
Husby-Rekarne socken
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1100

Övriga anmärkningar:

Framsidan är helt täckt med ornamentik i relief.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Stavstenarna i Husby år 1842 – Sörmlands museum; 1840
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten, Husby-Rekarne kyrka 1942 – Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1942
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: