Runinskrifter.net

91

Även känd som Bautil 756, Liljegren 978.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 24′ 5.1″16° 33′ 43.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65870001543000
SWEREF99TM
xy
6585793588696
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5886966585793
GeoHash
u6ecbvsnme
GeoDNA
eaagcgctttaaactcagaatg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tidö
Socken:
Hammarby socken
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025982 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A1-198 – Sörmlands museum; 1971
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö91 Tidö – Okänd, Okänd; Riksantikvarieämbetet; 2018-08-18
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.