Runinskrifter.net

90

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 24′ 43.1″16° 35′ 1.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65881901544220
SWEREF99TM
xy
6586997589901
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5899016586997
GeoHash
u6eccregzg
GeoDNA
eaagcgctttaacacacttccc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 24′ 48.3″16° 35′ 3.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65883521544243
SWEREF99TM
xy
6587159589922
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5899226587159
GeoHash
u6eccruk61
GeoDNA
eaagcgctttaacaccaaatgt

Lokalisering:

Placering:
Flyttad 100m åt Norra, vid landsvägen.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lövhulta
Socken:
Hammarby socken
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025985 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025986 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025982 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM X400-80 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025981 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A5-309 – Sörmlands museum; 1958
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: