Runinskrifter.net

89

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 24′ 21.5″16° 35′ 41.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65875291544847
SWEREF99TM
xy
6586344590536
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5905366586344
GeoHash
u6eccwebvu
GeoDNA
eaagcgctttaaccagctttta

Lokalisering:

Placering:
Nu rest utanför sakristians nordmur.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Hammarby kyrka
Socken:
Hammarby socken
Härad:
Österrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Ristningen nött och svårläst. Utifrån Hermelins teckning kan läsas ...i · ...kie...(a)...

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025981 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025982 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Hammarby kyrka – Lindqvist, Sune; Riksantikvarieämbetet; 1913-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: