Runinskrifter.net

88

Även känd som Bautil 759, Liljegren 992.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 16′ 38.9″16° 9′ 21.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65730001520000
SWEREF99TM
xy
6571520565875
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5658756571520
GeoHash
u6e3pxhkm1
GeoDNA
eaagcgctgtcttcacggattg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 16′ 18.5″16° 7′ 42.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65723621518431
SWEREF99TM
xy
6570864564315
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5643156570864
GeoHash
u6e3pn076d
GeoDNA
eaagcgctgtcttaaggggcat

Lokalisering:

Placering:
På en kulle i slottet Stora Sundbys park.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Valby
Socken:
Öja socken
Härad:
Västerrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM X1445-80 – Foto: Iwar Nilsson/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1923-04-29
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM X1426-80 – Foto: Iwar Nilsson/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1925-07-15
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Ritning av en runsten – Sörmlands museum; 1971
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: