Runinskrifter.net

85

Objektuppgifter:

Föremål:
4 fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): KB.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1C4D2E8F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 26′ 11.5″16° 16′ 50.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65907621526987
SWEREF99TM
xy
6589359572644
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5726446589359
GeoHash
u6ed4kp6b6
GeoDNA
eaagcgcttagtgattttgcga

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 26′ 5.4″16° 17′ 19.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65905771527439
SWEREF99TM
xy
6589180573098
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5730986589180
GeoHash
u6ed4ev0cr
GeoDNA
eaagcgcttagtgtacacggga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Västerby
Socken:
Tumbo socken
Härad:
Västerrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025732 – Sörmlands museum; 1958
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten på Västerby år 1958 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1958
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Västerby 1959 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1959
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: