Runinskrifter.net

82

Även känd som Bautil 758, Liljegren 988.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusröd granit
Nyckelord:
sten: granit, ljusröd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Fp, Pr1?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 25′ 32.6″16° 20′ 19.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65895851530281
SWEREF99TM
xy
6588223575951
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5759516588223
GeoHash
u6ed5f17vn
GeoDNA
eaagcgcttagtttcggtgcca

Lokalisering:

Placering:
Rest vid södra bogårdsmuren.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tumbo kyrka
Socken:
Tumbo socken
Härad:
Västerrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Inskriften till stor del utplånad.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: