Runinskrifter.net

8

Även känd som Bautil 717, Liljegren 926.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 6′ 44.7″17° 12′ 40.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65554071580542
SWEREF99TM
xy
6554666626606
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6266066554666
GeoHash
u6s0r9hf8x
GeoDNA
eaagctagggttctgcggtcga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Nybble
Socken:
Gåsinge-Dillnäs (tidigare: Dillnäs socken)
Härad:
Daga härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sö8 Nybble – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-08-07
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö8 Nybble – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-08-07
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö8 Nybble – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-08-07
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: