Runinskrifter.net

79

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 3 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1D1F3
Kors 2: B1D1F2
Kors 3: A2B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 23′ 36.7″16° 25′ 35.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65860411535300
SWEREF99TM
xy
6584741581011
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5810116584741
GeoHash
u6e9vu327s
GeoDNA
eaagcgcttgcacctggcgtgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Hällby
Socken:
Torshälla socken
Härad:
Västerrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025884 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025885 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM X1782-80 – Foto: Iwar Nilsson/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1925-07-17
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM X1781-80 – Foto: Iwar Nilsson/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1925-07-17
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: