Runinskrifter.net

78

Även känd som Liljegren 1949.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ring på kyrkdörr
Nyckelord:
dörr, ring
Material:
Järn
Nyckelord:
metall: järn

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 18′ 54.6″16° 15′ 48.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65772371526097
SWEREF99TM
xy
6575829571918
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5719186575829
GeoHash
u6e96jfxuv
GeoDNA
eaagcgcttgataagacacaca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lista kyrka
Socken:
Lista socken
Härad:
Västerrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

M; 1100–1500

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: