Runinskrifter.net

76 †

Även känd som Bautil 764, Liljegren 990.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D1E5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 18′ 55.1″16° 15′ 48.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65772521526094
SWEREF99TM
xy
6575844571915
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5719156575844
GeoHash
u6e96n48ew
GeoDNA
eaagcgcttgataaagtgtggc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lista kyrka
Socken:
Lista socken
Härad:
Västerrekarne härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: