Runinskrifter.net

75

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 51′ 36.6″16° 42′ 1.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65268051551664
SWEREF99TM
xy
6525727598084
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5980846525727
GeoHash
u67yu50vk8
GeoDNA
eaagcgtccctaagaaggctcg

Lokalisering:

Placering:
Inmurad i kyrkans västra ända.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vrena kyrka
Socken:
Vrena socken
Härad:
Oppunda härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM X2784-78 – Foto: Dan Samuelsson; Sörmlands museum; 1926
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025789 – Foto: Dan Samuelsson; Sörmlands museum; 1926
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M028530 – Sörmlands museum; 1950
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: