Runinskrifter.net

73

Även känd som B 786, L 905.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C6, C8D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 58′ 51.9″15° 53′ 14.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65399341504721
SWEREF99TM
xy
6538284551002
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5510026538284
GeoHash
u67r990v8p
GeoDNA
eaagcgtcacaattgaggctaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lyttersta
Socken:
Västra Vingåkers socken
Härad:
Oppunda härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025785 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Akvarell – Sörmlands museum; 1840
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Etsning – Sörmlands museum; 1932
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025780 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1939
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025781 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1939
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025786 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1939
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: