Runinskrifter.net

72 †

Även känd som Liljegren 906a.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B2D1F2G5

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 2′ 56.4″15° 54′ 34.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65475001506000
SWEREF99TM
xy
6545862552189
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5521896545862
GeoHash
u67rfj9171
GeoDNA
eaagcgtcacacaagaatggat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kesäter
Socken:
Västra Vingåkers socken
Härad:
Oppunda härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.