Runinskrifter.net

7

Även känd som B 716, L 917.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Fp, Pr2, Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 5′ 11.6″17° 9′ 4.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65524571577164
SWEREF99TM
xy
6551676623265
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6232656551676
GeoHash
u6s0nk3h4v
GeoDNA
eaagctagggttgatggcaggt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Öja
Socken:
Björnlunda socken
Härad:
Daga härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025923 – Foto: Karl Gustav Petersson/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1971
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025921 – Foto: Karl Gustav Petersson/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1971
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025922 – Foto: Karl Gustav Petersson/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1971
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: