Runinskrifter.net

69

Även känd som B 793, L 908.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 1′ 3.9″16° 21′ 47.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65441501532050
SWEREF99TM
xy
6542828578269
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5782696542828
GeoHash
u67xsrg5rs
GeoDNA
eaagcgtccacagacaccgact

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 2′ 11.7″16° 26′ 3.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65462821536120
SWEREF99TM
xy
6545008582311
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5823116545008
GeoHash
u67xvgr0fr
GeoDNA
eaagcgtccacactcctcgggc

Lokalisering:

Placering:
Vid Sköldinge kyrka.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Valla
Socken:
Sköldinge socken
Härad:
Oppunda härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: