Runinskrifter.net

68 †

Även känd som B 790, L 909.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 0′ 38.7″16° 30′ 48.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65434501540700
SWEREF99TM
xy
6542233586923
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5869236542233
GeoHash
u67xxy8f8b
GeoDNA
eaagcgtccacctccgagtcga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Remmeröd
Socken:
Sköldinge socken
Härad:
Oppunda härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Runföljden harams...rka placeras under Otolkade belägg i NRL, s. 298.

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: