Runinskrifter.net

67 †

Även känd som Bautil 791, Liljegren 910.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 1′ 8.4″16° 23′ 18.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65443001533500
SWEREF99TM
xy
6542996579716
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5797166542996
GeoHash
u67xubjds4
GeoDNA
eaagcgtccacaatttgttata

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Häringe
Socken:
Sköldinge socken
Härad:
Oppunda härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.