Runinskrifter.net

63 †

Även känd som Bautil 788, Liljegren 901.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 58′ 4.6″16° 21′ 39.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65386001531970
SWEREF99TM
xy
6537279578256
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5782566537279
GeoHash
u67xkqc9hq
GeoDNA
eaagcgtccacgaacgactgcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Stora Malms kyrka
Socken:
Stora Malms socken
Härad:
Oppunda härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025382 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.