Runinskrifter.net

61

Även känd som Bautil 1126, Liljegren 897.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 52′ 41.9″16° 49′ 17.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65289261558623
SWEREF99TM
xy
6527931605014
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6050146527931
GeoHash
u67yyy3ngp
GeoDNA
eaagcgtccctcaccggcaagc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ösby
Socken:
Husby-Oppunda socken
Härad:
Oppunda härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: