Runinskrifter.net

59

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 52′ 38.2″16° 47′ 16.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65287831556681
SWEREF99TM
xy
6527764603075
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6030756527764
GeoHash
u67yyn291b
GeoDNA
eaagcgtccctcaaaggatgag

Lokalisering:

Placering:
Vid ett gravfält i Husby-Oppunda.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Flåsta
Socken:
Husby-Oppunda socken
Härad:
Oppunda härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025638 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.