Runinskrifter.net

57 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 56′ 54.4″16° 39′ 8.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65366021548764
SWEREF99TM
xy
6535485595067
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5950676535485
GeoHash
u67z6gjzeb
GeoDNA
eaagcgtcccatatccgtccac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Trinkesta
Socken:
Blacksta socken
Härad:
Oppunda härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M032182 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: