Runinskrifter.net

56

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast block
Nyckelord:
block
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 57′ 11.7″16° 40′ 8.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65371521549712
SWEREF99TM
xy
6536046596008
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5960086536046
GeoHash
u67z7k1gwk
GeoDNA
eaagcgtcccatcatggttccc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Fyrby
Socken:
Blacksta socken
Härad:
Oppunda härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM R302-83-12 – Fotograf: Nils Lindahl/Södermanlands museum; Sörmlands museum; 1983
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö56 Fyrbyblocket – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö56 Fyrbyblocket – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö56 Fyrbyblocket – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö56 Fyrbyblocket – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö56 Fyrbyblocket – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö56 Fyrbyblocket – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö56 Fyrbyblocket – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-05-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö56 Fyrbyblocket – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-05-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö56 Fyrbyblocket – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-05-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö56 Fyrbyblocket – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-05-22
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö56 Fyrbyblocket – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-08-23
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö56 Fyrbyblocket – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-08-23
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö56 Fyrbyblocket – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-08-23
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö56 Fyrbyblocket – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-08-23
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö56 Fyrbyblocket – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1993-04-23
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö56 Fyrbyblocket – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1993-04-23
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö56 Fyrbyblocket – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1993-04-23
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö56 Fyrbyblocket – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1993-04-23
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö56 Fyrbyblocket – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1993-04-23
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö56 Fyrbyblocket – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1993-04-23
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: