Runinskrifter.net

55

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C10D5E6, E11F3G2, G4

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 57′ 35.1″16° 36′ 58.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65378371546676
SWEREF99TM
xy
6536694592965
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5929656536694
GeoHash
u67z6j79kw
GeoDNA
eaagcgtcccataagatctgcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bjudby
Socken:
Blacksta socken
Härad:
Oppunda härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Hopfogades och restes 1936.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM A4-359 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM X255-80 – Foto: Iwar Nilsson/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1922-08-18
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025931 – Foto: Dan Samuelsson; Sörmlands museum; 1926
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM X2543-78 – Foto: Dan Samuelsson; Sörmlands museum; 1926
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Bjudby i Blacksta – Foto: Iwar Nilsson/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1938
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025927 – Sörmlands museum; 1957
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025925 – Sörmlands museum; 1965
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö55 Bjudby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-05-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö55 Bjudby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-05-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Bjudby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-05-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö55 Bjudby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-05-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Bjudby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-05-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: