Runinskrifter.net

54

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C1, C6, C7D5F3G5

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 57′ 33.8″16° 36′ 47.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65377941546491
SWEREF99TM
xy
6536649592780
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5927806536649
GeoHash
u67z6j1r3d
GeoDNA
eaagcgtcccataagagtacag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bjudby
Socken:
Blacksta socken
Härad:
Oppunda härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025929 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Bjudby i Blacksta – Foto: Iwar Nilsson/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM X245-80 – Foto: Iwar Nilsson/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1922
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025930 – Foto: Dan Samuelsson; Sörmlands museum; 1926
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM X2542-78 – Foto: Dan Samuelsson; Sörmlands museum; 1926
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM R303-83-7 – Fotograf: Nils Lindahl/Södermanlands museum; Sörmlands museum; 1983
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: