Runinskrifter.net

53 †

Även känd som B 794, L 899.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 54′ 1.1″16° 38′ 39.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65312361548362
SWEREF99TM
xy
6530116594730
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5947306530116
GeoHash
u67z4drzjy
GeoDNA
eaagcgtcccatgtattccccg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Valstad
Socken:
Bettna socken
Härad:
Oppunda härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: