Runinskrifter.net

52

Även känd som Bautil 795, Liljegren 898.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 54′ 16.9″16° 43′ 21.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65317831552877
SWEREF99TM
xy
6530717599236
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5992366530717
GeoHash
u67zhe309y
GeoDNA
eaagcgtccccggtaagcggga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Märings spång
Socken:
Bettna socken
Härad:
Oppunda härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Återfunnen 1935.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: