Runinskrifter.net

51

Även känd som L 887.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 45′ 5.3″17° 0′ 59.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65149871570120
SWEREF99TM
xy
6514135616675
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6166756514135
GeoHash
u6kn5prh1j
GeoDNA
eaagctgaaagttaactcaggg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Allhelgonakyrkan
Socken:
Nyköping
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten vid Alla Helgona kyrka år 1957 – Foto: Jan Bertil Schnell; Sörmlands museum; 1957
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A16-453 – Foto: Carl-Gustaf Blomberg/Södermanlands museum; Sörmlands museum; 1967
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: