Runinskrifter.net

50

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 44′ 26.3″16° 51′ 25.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65136251560905
SWEREF99TM
xy
6512663607480
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6074806512663
GeoHash
u67ypt6v5f
GeoDNA
eaagcgtccctttcgatactat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Jogersta
Socken:
Tuna socken
Härad:
Jönåkers härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM A8-522 – Sörmlands museum; 1956
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A8-521 – Foto: Karl Gustav Petersson/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1965
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A8-520 – Foto: Karl Gustav Petersson/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1965
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A8-519 – Foto: Karl Gustav Petersson/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1965
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: