Runinskrifter.net

49

Även känd som Bautil 769, Liljegren 891.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C6, C7D1, D3E6, E11F3G4

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 48′ 19.3″16° 42′ 22.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65207071552080
SWEREF99TM
xy
6519636598573
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5985736519636
GeoHash
u67ys1jn57
GeoDNA
eaagcgtccctagggcgtaagt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ene
Socken:
Stigtomta socken
Härad:
Jönåkers härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025614 – Sörmlands museum; 1957
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Sörmlands museum; 1957
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: