Runinskrifter.net

48

Även känd som B 770, L 890.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 47′ 44.0″16° 47′ 30.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65196821557039
SWEREF99TM
xy
6518671603542
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6035426518671
GeoHash
u67yqp7ku7
GeoDNA
eaagcgtcccttaaaatcatta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Stigtomta kyrka
Socken:
Stigtomta socken
Härad:
Jönåkers härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM X826-80 – Foto: Iwar Nilsson/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1922-08-25
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM X2709-78 – Foto: Dan Samuelsson; Sörmlands museum; 1925
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025610 – Foto: Dan Samuelsson; Sörmlands museum; 1925
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runtsten, Stigtomta kyrka 1943 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1943
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runtsten, Stigtomta kyrka 1943 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1943
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: