Runinskrifter.net

45

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C9, C10D1E6, E11F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 46′ 13.3″16° 58′ 16.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65170451567467
SWEREF99TM
xy
6516160613998
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6139986516160
GeoHash
u6kn64y45z
GeoDNA
eaagctgaaagtagatcagagt

Lokalisering:

Placering:
Flyttades 1935 tillbaka till sin ursprungliga plats vid Släbro.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Stora Släbro
Härad:
Jönåkers härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025858 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runristningar i Släbro, runstenar – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A12-140 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A12-142 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025868 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Släbro i Nyköping omkring år 1935 – Sörmlands museum; 1935
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A12-386 – Sörmlands museum; 1944
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A12-387 – Sörmlands museum; 1944
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A12-315 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1963
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Oppeby Släbro – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-05-26
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö45 Oppeby Släbro – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-05-26
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö45 Oppeby Släbro – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-05-26
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö45 Oppeby Släbro – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-05-26
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Oppeby Släbro – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-05-26
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö45 Oppeby Släbro – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-05-26
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: