Runinskrifter.net

43

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B1?D1F2
Korsbeskrivning:
Klassificerad av redaktionen

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 55′ 5.4″17° 28′ 22.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65341191596077
SWEREF99TM
xy
6533573642392
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6423926533573
GeoHash
u6krjterhz
GeoDNA
eaagctgaaccgtcgactaccg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skällberga
Socken:
Västerljungs socken
Härad:
Hölebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

De sammanfogade fragmenten förvaras f.n. (2014) på Hembygdsgården Trostorp och kommer därefter placeras nära Raä 285. Den avslutande R-runan kan även utgöra en gadd till rundjuret eller en m-runa (redaktionens anm.).

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: