Runinskrifter.net

40

Även känd som Bautil 781, Liljegren 857.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granitgnejs
Nyckelord:
sten: gnejs, granit, granitgnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B4D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 55′ 19.9″17° 26′ 56.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65345321594687
SWEREF99TM
xy
6533969640998
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6409986533969
GeoHash
u6krjn3yx5
GeoDNA
eaagctgaaccgtaaggccctc

Lokalisering:

Placering:
På kyrkogården
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Västerljungs kyrka
Socken:
Västerljungs socken
Härad:
Hölebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Återfanns i torngrunden 1959. Enligt Fältex. A är detta ett återfynd av Sö 40. Bild av Gunnar som spelar i ormgropen.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Västerljungs kyrka – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Västerljungs kyrka – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1960
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Västerljungs kyrka – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1960
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Västerljungs kyrka – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1960
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Västerljungs kyrka – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1960
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Västerljungs kyrka – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1960
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Västerljungs kyrka – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1960
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Västerljungs kyrka – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1960
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A25-42 – Sörmlands museum; 1962
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö40 Västerljung – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-04-28
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö40 Västerljung – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-04-28
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö40 Västerljung – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-04-28
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö40 Västerljung – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-04-28
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö40 Västerljung – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-04-28
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö40 Västerljung – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-04-28
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö40 Västerljung – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-04-28
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö40 Västerljung – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-04-28
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö40 Västerljung – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-04-28
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö40 Västerljungs kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-27
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö40 Västerljungs kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-27
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö40 Västerljungs kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-27
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö40 Västerljungs kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-27
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Västerljungs kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-27
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö40 Västerljungs kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-27
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö40 Västerljungs kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-27
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Västerljungs kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-27
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö40 Västerljungs kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-27
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö40 Västerljungs kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-27
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Västerljungs kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-27
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Vagnhärads kyrka – Foto: Eva Wockatz/Sörmlands museum; Sörmlands museum; 2010-04-15
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: