Runinskrifter.net

4 †

Även känd som B 1145, L 918.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 5′ 24.7″17° 7′ 9.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65528261575325
SWEREF99TM
xy
6552023621422
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6214226552023
GeoHash
u6s0jt1c6e
GeoDNA
eaagctagggtgtcgagtttat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vänga
Socken:
Björnlunda socken
Härad:
Daga härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.