Runinskrifter.net

381

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 14′ 38.1″17° 40′ 42.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65707091606898
SWEREF99TM
xy
6570281652768
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6527686570281
GeoHash
u6s94310f0
GeoDNA
eaagctagtgatggtagtgggc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ladvik
Socken:
Salems socken
Härad:
Svartlösa härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025424 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.