Runinskrifter.net

380 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 13′ 59.2″17° 41′ 40.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65695341607853
SWEREF99TM
xy
6569118653737
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6537376569118
GeoHash
u6s8fxhcfn
GeoDNA
eaagctagtggcacacggttac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bergaholm
Socken:
Salems socken
Härad:
Svartlösa härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Fanns vid kyrkan 1936, nu försvunnet.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.