Runinskrifter.net

378

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 10′ 44.3″18° 3′ 53.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65641621629179
SWEREF99TM
xy
6564006675121
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3322726563673
GeoHash
u6sbej4qd3
GeoDNA
eaagctagttgctagatgacgc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lisma
Socken:
Huddinge socken
Härad:
Svartlösa härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Lissma – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sö378 Lissma, Huddinge – Schnell, Ivar; Riksantikvarieämbetet; 1935-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.