Runinskrifter.net

376 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 9.5″17° 11′ 40.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65840001579000
SWEREF99TM
xy
6583230624719
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6247196583230
GeoHash
u6s1xrbepw
GeoDNA
eaagctagggcctacaaatact

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Östa
Socken:
Ytterselö socken
Härad:
Selebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.