Runinskrifter.net

375

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 28′ 35.7″17° 4′ 40.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65958191572129
SWEREF99TM
xy
6594961617707
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6177076594961
GeoHash
u6s4ke7sjp
GeoDNA
eaagctaggatgataatccgtg

Lokalisering:

Placering:
SHM (20749)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lagnö
Socken:
Aspö socken
Härad:
Selebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runstensfragment – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runstensfragment från Lagnö ca 1967 – Konstnär: Sven Edblad/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1967
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: