Runinskrifter.net

370

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 54′ 58.4″17° 7′ 59.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65334641576516
SWEREF99TM
xy
6532682622846
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6228466532682
GeoHash
u6kpjvk5f7
GeoDNA
eaagctgaaacgtctcgagaac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Ludgo kyrka
Socken:
Ludgo socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025368 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A21-179 – Sörmlands museum; 1957
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A21-178 – Sörmlands museum; 1957
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.