Runinskrifter.net

367

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 46′ 13.7″16° 58′ 16.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65170571567464
SWEREF99TM
xy
6516172613995
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6139956516172
GeoHash
u6kn64y4fe
GeoDNA
eaagctgaaagtagatcagagc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Släbro
Socken:
Nyköping (tidigare: Sankt Nicolai socken)
Härad:
Jönåkers härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Bild av mansansikte.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runstenar i snörikt landskap. – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runristningar i Släbro, runstenar – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten i Släbro, Nyköping – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Arkeologi – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runstenar i snörikt landskap. – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Släbro i Nyköping omkring år 1935 – Sörmlands museum; 1935
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten – Sörmlands museum; 1944
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten – Sörmlands museum; 1944
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runstenar – Sörmlands museum; 1944
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Släbro runsten år 1950 – Foto: Press & Reportagebilder; Press & Reportagebilder; 1950-06-12
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Släbro badplats – Foto: Press & Reportagebilder; Press & Reportagebilder; 1950-06-13
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Oppeby Släbro – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-05-26
CC BY
URI | Kringla | Källa
Oppeby Släbro – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-05-26
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö367 Oppeby Släbro – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-05-26
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö367 Oppeby Släbro – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-05-26
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö367 Oppeby Släbro – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-05-26
CC BY
URI | Kringla | Källa
Nyköping 5:2, Runsten SÖ 367"@sv – Margareta Ödmark"@sv; Riksantikkvarieämbetet"@sv; 2019-02-21"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: