Runinskrifter.net

366

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 3′ 40.9″17° 16′ 9.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65497941584002
SWEREF99TM
xy
6549097630132
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6301326549097
GeoHash
u6krbzz1mm
GeoDNA
eaagctgaacaaacccccggcg

Lokalisering:

Placering:
Inmurad i ett källartak.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Yttervalla
Socken:
Frustuna socken
Härad:
Daga härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: