Runinskrifter.net

358

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 20.2″16° 31′ 34.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65837311541002
SWEREF99TM
xy
6582501586739
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5867396582501
GeoHash
u6ecb06hee
GeoDNA
eaagcgctttaaagggtaaggc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Slottsskolan
Socken:
Eskilstuna
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten Sö 358"@sv – Anna Ulfhielm"@sv; Almunga AB"@sv; 2019-02-20"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: