Runinskrifter.net

357

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 20.2″16° 31′ 35.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65837301541014
SWEREF99TM
xy
6582500586751
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5867516582500
GeoHash
u6ecb06k89
GeoDNA
eaagcgctttaaagggtaatga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Slottsskolan
Socken:
Eskilstuna
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten vid Slottsskolan i Eskilstuna år 1949 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1949
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten – Foto: Ivar Schnell; Sörmlands museum; 1951
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: