Runinskrifter.net

355

Även känd som Bautil 752, Liljegren 970.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 2.0″16° 30′ 56.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65831601540405
SWEREF99TM
xy
6581923586149
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5861496581923
GeoHash
u6e9xz6rhd
GeoDNA
eaagcgcttgcctccataaccg

Lokalisering:

Placering:
I vapenhusets södra vägg.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Eskilstuna kyrka (Fors kyrka)
Socken:
Eskilstuna
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: