Runinskrifter.net

354

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 6′ 53.9″17° 14′ 14.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65557231582045
SWEREF99TM
xy
6555000628105
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6281056555000
GeoHash
u6s221xcwe
GeoDNA
eaagctaggtggaggcctttcc

Lokalisering:

Placering:
SHM (9377)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Dillnäs kyrka
Socken:
Gåsinge-Dillnäs (tidigare: Dillnäs socken)
Härad:
Daga härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: