Runinskrifter.net

345

Även känd som B 693, L 810.

Förhållanden:

Har fragment Sö 345B.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 4′ 33.1″17° 37′ 3.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65518971603927
SWEREF99TM
xy
6551440650025
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6500256551440
GeoHash
u6s80fktv4
GeoDNA
eaagctagtggggtctgacgca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ytterjärna kyrka
Socken:
Ytterjärna socken
Härad:
Öknebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

För fragmenten B och C, se Sö 345B.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: