Runinskrifter.net

343

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): KB.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C4D5E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 9′ 32.9″17° 36′ 5.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65611481602767
SWEREF99TM
xy
6560673648754
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6487546560673
GeoHash
u6s88994gp
GeoDNA
eaagctagtggagtgaatgagc

Lokalisering:

Placering:
I taket mellan vapenhuset och kyrkan.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Tveta kyrka
Socken:
Tveta socken
Härad:
Öknebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025753 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: