Runinskrifter.net

340

Även känd som Bautil 696, Liljegren 805.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3D1E11F3G6

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 12′ 44.7″17° 24′ 31.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65668001591600
SWEREF99TM
xy
6566189637522
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6375226566189
GeoHash
u6s2u5k9rc
GeoDNA
eaagctaggttaagacgatgct

Lokalisering:

Placering:
Torekällbergets museum, Södertälje (3915).
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Östra Kumla
Socken:
Turinge socken
Härad:
Öknebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: